Wie woont er op de boerderij?

Wie woont er op de boerderij?