Privacyverklaring

’t Groenselveld, gevestigd aan de Oude Veldstraat 126 Zeveneken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

’t Groenselveld is te contacteren via
– Mail: info@tgroenselveld.be
– Gsm: +32475665929

Persoonsgegevens die wij verwerken

’t Groenselveld verwerkt je persoonsgegevens omdat je je gegevens aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tgroenselveld.be, dan verwijderen wij deze informatie.
Bij het inschrijvingsformulier wordt u (als volwassene) gevraagd om de leeftijden van de kinderen mee te delen. Wij hebben deze gegevens nodig omdat het lidgeld afhankelijk is van de leeftijd van de kinderen.

Doel van verwerking

’t Groenselveld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het kunnen verzenden van de factuur
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en/of wekelijkse e-mail met informatie over de te oogsten groenten.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

’t Groenselveld neemt geen -op basis van geautomatiseerde verwerkingen- besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ’t Groenselveld) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

’t Groenselveld bewaart de persoonsgegevens zolang u lid bent van de boerderij/u zich niet uitschrijft voor onze mailing . Uitschrijven kan door een mail te sturen naar info@tgroenselveld.be. E-mailadressen die niet meer actief zijn worden ook verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

’t Groenselveld verstrekt geen gegevens aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

’t Groenselveld gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ’t Groenselveld. De contactgegevens van ’t Groenselveld vind je bovenaan de pagina.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

’t Groenselveld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. De gegevens van ’t Groenselveld zijn bovenaan deze pagina terug te vinden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover onmiddellijk contact met ons op te nemen. De gegevens van ’t Groenselveld vindt u bovenaan deze pagina terug. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)-Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be