Visie van de boer

Duurzame landbouw

✓ Stalmest, compost en groenbemesters voor een goede en gezonde bodem
✓ 400m gemengde haag met bloei en bessen voor insecten en kleine vogels
✓ 75m houtkant voor nestgelegenheid en voedsel voor dieren
✓ 20 knotwilgen voor hakselhout
✓ 35 fruitbomen tussen groenten: zorgen voor een betere vochthuishouding, fruit, …
✓ Bloemen voor nuttige insecten
✓ Insectenhotel
✓ Takkenwallen: huisvesting voor tal van dieren
✓ Veel nestkasten voor kleine vogels, torenvalken, uilen,…
✓ Grote diversiteit aan teelten

Biologisch

Geen gezonde groenten zonder een gezonde bodem

Op het veld kiest boer Pieter-Jan ervoor om de natuur zo weinig mogelijk te verstoren en de biodiversiteit te stimuleren. Uiteraard heb je altijd een impact als je aan landbouw wilt doen, en er opbrengst uit wilt halen.

Hoe zorgt de boer nu voor een gezonde bodem?

“Tijd om te planten!”

Veel insecten, veel oogst