Insectenhotel

In Vlaanderen komen er meer dan 400 bijensoorten voor. Daarbij horen honingbijen, hommels en solitaire bijen. De solitaire (wilde bijen) gaan de laatste jaren sterk achteruit.
De belangrijkste redenen zijn gebrek aan nectar- en stuifmeelbronnen, pesticiden gebruik, klimaatverandering en ziektes.

Zonder deze nuttige insecten zou er niet veel te eten vallen. Bij bijna alle groentesoorten, fruitsoorten,… is er bestuiving nodig. We moeten dus zorg dragen voor ons gevleugelde vrienden en dat doen we hier op het veld!

De bijen kan je het beste helpen door meer bloemen te voorzien, geen pesticiden te gebruiken, nestgelegenheid te voorzien,…

’t Groenselveld en ’t Blommeveld voorziet in bloemen (onze snijbloemen, bloeiende groenbemesters, courgettes, pompoenen, bonen, fruitbomen,…) en uiteraard gebruiken we geen pesticiden en andere schadelijke producten.

Vandaag plaatsten we een insectenhotel. Benieuwd naar wat zich hier allemaal zal nestelen!