De echte helden

Bedankt aan alle bestuivers. Zonder hen zou er niets te oogsten zijn.

Voor bijna al onze gewassen is er bestuiving nodig vooraleer we ze kunnen oogsten. Courgettes, pompoenen, paprika’s,…. het zijn allemaal vruchten waarbij een insect geholpen heeft.

Spinazie, bloemkool,… kunnen geoogst worden vooraleer er een insect geholpen heeft. Dit omdat we deze groenten reeds oogsten vooraleer ze in bloei schieten. Het is maar schijn dat we voor deze gewassen geen bijen en andere insecten nodig hebben. Want deze groenten moeten bloeien en bestoven worden om zaden te krijgen voor volgend jaar.

We dragen dus maar beter zorg voor onze gevleugelde insecten.

Wij zaaien alvast bloemenranden,… om ze gelukkig te maken.